Wie ben ik

 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.

 

 

Wat ik kan, kan ik enkel omschrijven als het uitten van een passie, een passie in het maken van wat ik van binnen zie en voel in een wereld die anders en maar soms bijna gelijk is aan de echte.

Veelal gebeurt dit enkel in mijn hoofd, stil zittend of bezig met alledaagse dingen, maar een kladblok of pen is nooit ver weg om te kunnen schrijven of schetsen wanneer die passie me overvalt. Als lichte chaoot ben ik in mijn hoofd altijd met meerdere projecten bezig, omdat volgens mij de creativiteit zich niet laat binden en constante kleine stukjes voeding uit de wereld nodig heeft om compleet te worden.

Maar past uiteindelijk een project van meerdere delen in elkaar tot een geheel, dan  kan het zich uitten in woorden, in tekening of als schilderwerk op doek of hout.
Wanneer die knop aan springt voelt het alsof ik op een reis word meegenomen waarvan ik zelf ook niet weet wat het einde zal brengen. Aan de hand meegevoerd door de muze loop ik dan mee in een onbekend, soms zelfs emotioneel of koortsig avontuur. Elk avontuur leert me weer nieuwe dingen die ik me niet besefte dat zoiets in me zat, een steeds weer opnieuw her-ontdekken van mijzelf en de werkingen van muze.

 

Vele projecten strandden door een tekort aan eigen organisatie-vermogen en concentratie, een probleem van vele artiesten in bijna alle branches van kunsten. Om creatief te kunnen denken, buiten de vormen en normen van de wereld, geeft namelijk geen kunde in het omgaan met de regels en voorgeplande paden van de samenleving.

Daarom zoek ik steuning bij mensen die die missende kunde wel hebben via het lezen van verhalen en bepraten ervan, mensen die de tijd en ruimte hebben in zichzelf om mee te gaan op die vreemde reis en hun mening durven te geven zonder verwachtingen.

 

Het uitgeven van mijn eerste boek Ailin and the Sidhe 1 - The Flight was een ongekende ervaring. Voor de eerste keer je eigen werk in je handen hebben, compleet met kaft en een schitterende afbeelding is iets wat ik elke schrijver toewens. Het was helaas dat ArdorHouse, de uitgever, stopte voordat de nederlandse versie volledig tot vorming was gekomen.

Hopelijk komt Ailin in engelse en misschien zelfs nederlandse versie, en/of een van de andere boeken die in mijn hoofd draaien en vormen, tot uitgave in samenwerking met andere talentvolle mensen.

 

Meer over mijn schrijf-projecten staan op Schrijfwerk

Voor tekeningen, zowel voor plezier, ervaring als boek-kaften voor mede-schrijvers, zie Tekenwerk

What I do, I can only describe as showing my passion, a passion in creating what I see inside and feel in a world that is different but sometimes almost equal to the real one.

Mostly this happen in my mind, quitly sitting or doing mundane chores, but a pad and pencil are never far away to be able to write or draw when the passion takes hold over me. As mild chaotic my mind is always working on several projects at the same time, because I believe that creativity will not let itself be bound and needs a constant nourishment of small bits from the world to complete itself.

Ben when a project finally comes together out of different parts, it can show itself in words, drawing or as painting on canvas or wood.
When that button clicks it feels like I am being taken on a journey to where I don't know it will end.
Taken by the hand by a muse I walk alone in an unknown, sometimes even emotional of feverish adventure. Each adventure teaches me new things I never knew I had in me, again and again rediscovering myself and the workings of the muse.
 

Many projects have stranded by lack of organisational skills and concentration, a problem many artists in almost all branches of arts cope with. To be able to think creatively, outside all shapes and norms of the world, hardly gives a knowledge on dealing with rules and preset paths of society.

This is why I ask support from people who have this missing knowledge through reading the stories and talking about them, people who have the time and space to let themselves be taken along on this strange journey and dare to give their opinion without expectations.

 

Publishing my first book Ailin and the Sidhe 1 - The Flight was a great experiance. To hold your own work in your hands for the first time, complete with cover and beautiful depicturing is something I wish for every writer to happen. It was a pitty that ArdorHouse, the publisher, quite before the dutch version had come into being.

Hopefully Ailin will be republished in english and even possibly dutch version, and/or one of the many other books that swirl and twist around in my mind, in cooperation with other talented people.
 

More about my writing-projects are on Schrijfwerk / Writings

For drawings, as well for pleasure as for book-covers for fellow writers, see Tekenwerk / Artwork